top of page
Logo1.png
טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום
arrow&v

אני מצהיר/ה בזאת כי

אם תשובה לאחת או או יותר מההצהרות שלילית, אין להיכנס למשרדי החברה

!תודה ובריאות איתנה

bottom of page