טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום
arrow&v

אני מצהיר/ה בזאת כי

אם תשובה לאחת או או יותר מההצהרות שלילית, אין להיכנס למשרדי החברה

Contact Us

Interlligent Ltd.

2 Koyfman St. (11th floor)

Tel Aviv 6150102, ISRAEL

Tel: +972-3-5160763

Email: Info@Interlligent.com

Interlligent UK

6th floor, First Central 200, Regus

2 Lake Drive, London NW10 7FQ, United Kingdom

Tel:  +44 (0)3308 280057
Email: info@interlligent.co.uk

Subscribe to our mailing list!

  • Grey YouTube Icon
  • Grey LinkedIn Icon

© Interlligent (2000) Ltd.